Montessori dílny 


Úspěšný kurz pro děti ve věku od 2 let a jejich rodiče

Děti se v harmonickém a připraveném prostředí učí pracovat s vybranými pomůckami, které jsou navrženy tak, aby přirozeně rozvíjely jejich schopnosti. Učí se trpělivosti, koncentraci, učí se dokončovat zvolené úkoly. Pobytem v kolektivu se učí i vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Děti mají k dispozici aktivity praktického života, pomůcky pro rozvoj smyslů, rozvoj motoriky i řeči, nechybí ani výtvarné aktivity.

Rodiče získají inspiraci, jak děti vést v domácím prostředí, jak je  nenásilnou formou podpořit v přirozeném vývoji.

Jak probíhají jednotlivé lekce?

Děti vstupují do připraveného prostředí a samy si volí aktivity. Za dohledu rodičů děti s aktivitou nejen pracují, ale také ji po sobě uklízí. Učí se tím základnímu pravidlu - začátek, prostředek a konec. V průběhu lekce mají děti možnost sejít se u elipsy, zazpívat si písničky či naučit se básničky.


Co děti potřebují s sebou?

Bačkůrky a náhradní oblečení.

Informace na tel. 604 708 572 a na info@klubmontessori.cz

Přihlášky: https://klubslunecnice.webooker.eu/Courses/Register/88837?returnUrl=Courses&tabName=detail