Naše děti

Jsou holčičiky a kluci od 3 let. Jsou stejné, jako jiné děti - klidné i živější, nadšené, zvídavé, upovídané i tiché, přátelské, hravé, většinou veselé, přemýšlivé i zadumané, s velkou chutí poznávat a objevovat.

Většina hovoří česky, některé se češtinu u nás učí.

Některé zajímají písmenka, jiné čísla a další třeba zvířátka. Každé si u nás najde to svoje.

 

Naši rodiče

Pocházejí z různých prostředí, z různých sociálních vrstev, mají nejrůznější povolání, Češi i cizinci. Dojíždějí k nám ze širokého okolí.

Co mají společného ?

Spojuje je potřeba poskytnout svým dětem ten nejlepší start do života. Potřeba najít klidné a bezpečné místo, kde bude jejich dětem dobře, kam se děti budou každé ráno těšit a odkud nebudou odpoledne chtít odcházet. Místo, kde budou mít děti dostatek podnětů, aby se mohly rozvíjet podle svých možností. Místo, kde bude respektována jejich individualita.

Oceňují také dovednosti a znalosti, které u nás děti získají.

Vítají rodinné prostředí, vlídný a přátelský přístup.

 

Naše školka

Montessori MŠ Domeček je soukromá montessori školka pro děti ve věku od 3 do 6 let. Školka je plně vybavena originálními didaktickými montessori pomůckami, určenými pro danou věkovou kategorii. Školka je zapsaná v rejsříku škol MŠMT.

Dětem se věnují dvě zkušené a vstřícné učitelky s montessori vzděláním a praxí.
Podporujeme smysl pro zodpovědnost, samostatnost, schopnost koncentrace, spolupráci mezi dětmi, harmonické vztahy mezi lidmi a pozitivní vztah k přírodě.
Fungujeme již desátým rokem ve stejném personálním složení.
Naší předností je stálý dětský kolektiv, ve kterém má každé dítě možnost individuálně se rozvíjet - většinu dětí u nás přijímáme na celotýdenní docházku.
S výjimkou prázdnin máme otevřeno od 7.30 do 17.00 hod. 
Pořádáme individuální schůzky s rodiči i společná setkání - Halloween, Vánoční a Letní slavnost.
Zasíláme pravidelné informační e-maily o dění ve školce.
Rodičům poskytujeme přístup do fotogalerie.

Těší nás a vážíme si toho, že se k nám rodiče vracejí a svěřují nám do péče své druhé i třetí děti.

 

 

 

Pozitiva pedagogiky montessori:

  • vytváří prostředí, ve kterém je respektována individualita dítěte důraz je kladen na svobodný rozvoj osobnosti dítěte
  • děti jsou vedeny k samostatnosti
  • učitelka je schopna odhadnout, čeho může dítě ještě dosáhnout a dá mu pocítit radost z toho, co umí
  • při své práci děti používají speciální didaktické pomůcky vytvořené zakladatelkou metody Marií Montessori (cvičení praktického života, smyslový materiál, jazyková výchova, matematika a kosmická výchova)